Apakah fixie lebih berbahaya daripada sepeda biasa?

About the author